VOCA is de vervolgopleiding van de BOCA opleiding. Deze is bedoeld voor leidinggevenden van een PAC op camera toezichtcentrale. Dit vervolg bestaat uit 3 cursusdagen waarin verder wordt ingegaan op het leidinggeven aan een groep centralisten op een PAC op toezichtcentrale. Tijdens de opleidfng moet een portfolio worden gemaakt die in een examen zal moeten worden getoetst. Deze opleiding is een mooie aanvulling op de basisopleiding voor medewerkers die zich in de toekomst willen ontwikkelen als leidinggevende van een PAC of toezichtcentrale. Voor meer informatie en eventuele combinatiemogelijkheden met de BOCA opleiding kunt u ons vrijblijvend contacten.

(Let op! Deze opleiding kan alleen gevolgd worden als u in het bezit bent van het BOCA certificaat)

SBU:                      3 lesdagen + zelfstudie

                              (Let op de 3 dagen zijn alleen mogelijk na het met goed gevolg afronden van de BOCA opleiding)

 

Examen:               portfolio gesprek (via SVPB)