De opleiding Technisch en Veilig Rijden voor Beveiligers en BOA’s is door ons zelf ontwikkeld in samenwerking met rij-opleiders van de politie Rotterdam.

Deze opleiding is geschikt voor die beveiligers en BOA’s, die zonder dat zij gebruik kunnen maken van optische- en geluidssignalen, toch snel ter plaatse moeten zijn bij alarmmeldingen.

Ook worden eventuele vrijstellingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens meegenomen in de opleiding mochten organisaties beschikken over deze vrijstellingen.

Deze opleiding wordt door ons ‘in-company” verzorgd, waarbij wij gebruik maken van de voertuigen van de organisatie zelf aangezien de cursisten hiermee vertrouwd zijn. 

Wij bieden deze opleiding aan op 2 manieren namelijk: een 1-daagse en

een 2-daagse cursus, waarbij steeds tegelijk 2 cursisten hieraan kunnen deelnemen.

Examens:                   Theorie examen

                                    Praktijkexamen bestaande uit een rijproef aan het einde van de cursus