Maas Opleidingen werkt voor wat betreft haar opleidingen nauw samen met het SVPB en het CIBV, onderdeel van de Certificeringsinstelling Veritas.

Alle cursisten die examen doen kunnen na het slagen voor een onderdeel, ingeschreven worden in het Register Vakbekwaamheid van het CIBV, voorzover de betreffende opleiding is opgenomen in dit register. Deze inschrijving is voor de duur van 3 jaar, na het behalen van een diploma of certificaat.

Na deze 3 jaar worden ingeschreven personen door het CIBV benaderd om een opfriscursus te gaan volgen bij een door hen erkende opleider, om eventueel weer voor 2 jaar de inschrijving in het register te verlengen.

Met de inschrijving in het register kunnen geslaagden zich onderscheiden ten opzichte van andere personen in het vakgebied, waarvoor zij zich hebben ingeschreven. 

Het register maakt gebruik van levels en hoe hoger het level hoe meer ervaren een ingeschrevene is in zijn vakgebied.

De opleidingen, die momenteel ingeschreven kunnen worden en waarvoor opfriscurssuen binnen Maas Opleidingen beschikbaar zijn, zijn:

TBV, TBMB en MBV.

Momenteel zijn wij in overleg om hier de opleidingen BOCA, VOCA en overige bouwkundige opleidingen aan toe te voegen.